Okategoriserade

WAAS

Windows förändras och det gör även hanteringen, när Windows 10 nu blivit en tjänst så måste vi även ha en bakomliggande infrastruktur för att ha stöd för de ständiga förändringar som kommer till Windows. Hur ska vi tackla dessa utmaningar på IT och i verksamheten? Vi tar en titt på vad som är nytt och hur vi måste ändra takten men också rutinerna för hur vi hanterar Windows versioner både på IT och ute i verksamheten.
Windows 10 kommer att uppdateras två till tre gånger per år och beroende på vad vi har för behov i verksamheten går det att ligga före alla andra och testa alla nya funktioner innan de släpps ut i verksamheten, Microsofts Insider version av Windows 10 finns tillgängligt för alla som vill ha möjligheten att vara först ut för att vara redo för det som komma skall.
Microsoft har delat upp det i följande release cyklar.
• Windows Insider Program
• Current Branch (CB)
• Current Branch For Business (CBB)
• Long-Term Servicing Branch (LTSB)
Här har IT men också till en viss mån verksamheten möjlighet att testa viss funktionalitet som ännu inte är tillgängligt för den breda marknaden, fördelen här är att vi kan sätta upp rutiner för hur detta förfarande skall gå till så att vi är redo när den skarpa uppdateringen släpps. Då har IT redan testat den nya funktionaliteten vi är ute efter och kan sedan rulla ut detta i lugn och ro utan att oroa sig för att det inte kommer att fungera ute i verksamheten eftersom man redan ligger före och har testat att detta fungerar! Enligt Microsoft själva så är för närvarande ca 10 miljoner användare redan med och deltar i programmet vilket säger ganska mycket om hur vi faktiskt kan vara med och påverka hur Windows utformas!s
Så hur gör man för att gå med i Windows 10 insider? det första man behöver är ett Microsoft konto och då finns det följande alternativ
• Office 365
• Azure
• Hotmail konto

Windows Insider
Under Avancerade Inställningar i Windows Update finns det möjlighet att komma igång. Klicka på ”get started” för att koppla ditt Microsoft konto mot Insider programmet.
Efter att guiden har gått klart kommer det finnas möjlighet att ladda ner den aktuella versionen av Windows insider som finns tillgänglig just nu.

Insider

När vi nu är har bestämt oss för att gå med i insider programmet finns det också en nu Windows applikation tillgänglig som heter Windows Feedback. Här har vi möjligheten att skicka in feedback samt buggar som vi hittar när vi testar de olika versionerna som kommer via insider programmet. Som vi ser på bilderna har vi nu möjlighet att skicka in ändringsförslag för alla applikationer i Windows men också andra funktioner som tex kontrollpanelen, hårdvara och skrivbordet.

1
3

Vilka datorer kan tänkas ingå i preview programmet? , om vi delar upp följande så kan det se ut såhär.
• Icke produktions PC
• Extra eller test PC
• Tekniskt kunniga personer
Potentiella aktiviteter och fördelar.
• Testa nya funktioner
• Prestanda tester av nya funktioner och hårdvara
• Tester för utvecklare
• Planera för framtiden
Jag själv som tekniker är medlem i Insider programmet för att ha koll på vad som komma skall, och framför allt kunna testa de nya funktionerna som kommer i takt med att andra applikationer och funktioner tillkommer i tex Intune och Azure , Windows 10 måste därför uppdateras ofta för att funktionaliteten skall följa med och för att vi skall ha en säker plattform att jobba på.

Current Branch (CB)
I denna cykel kommer alla användare som har en dator med Windows 10 eller Windows 10 Pro , alltså de flesta av alla hemmaanvändare vilket är flera hundra miljoner användare, detta ger oss en bra bild på vad som inte fungerar och vad som fungerar bra. I detta skede har företagen möjlighet att upptäcka nya funktioner och användningsområden om man väljer att inte delta i insider programmet.
Current Branch kommer att släppas ca 2-3 månader efter att Windows insider har en färdig build av Windows som fungerar som den skall.
Men hur skall man lägga upp fördelningen i verksamheten? hur skall man styra detta? Precis som med Windows insider så har vi här möjlighet att styra vilka vi vill som skall ingå i denna cykel. Förslagsvis kan det se ut på detta sett.
• Nya enheter som Surface Pro 4 eller andra enheter
• IT Proffs aktiva i verksamheten
• IT Utvecklare aktiva i verksamheten
• System som används för test och validering av system och program i verksamheten
• Användare som vill ligga i framkant
När dessa funktioner är testade och mogna av alla de 100-tals miljoner användare som ligger i Current Branch så kommer dessa uppdateringar och fixar gå vidare till nästa cykel.

Current Branch For Bussiness (CBB)
Här kommer de flesta företag och organisationer att ligga I takt med att alla uppdateringar är testade både I Windows insider men sedan också i Current Branch där de har testats i ca 2-3 månader, på detta vis vet vi att när vi skickar ut dessa uppdateringar till våra användare att dessa är testade och fungerar, problemet vi har idag tex med Windows 7 är att vi måste testa alla uppdateringar själva som släpps via Windows Upate och innan vi kan skicka ut dessa I hela verksamheten, detta är nu till en viss mån redan gjort för oss och det gör processen snabbare att få ut uppdateringarna till våra användare I verksamheten.
Det viktiga att veta här också är att vi måste ligga 12 månader inom den senaste Windows 10 versionen för att vara supporterade av Microsoft i verksamheten, med undantag för Long-Term Servicing Branch.

Long-Term Servicing Branch (LTSB)
För verksamheter som har kritiska system som tex sjukhus, bankomater och kassaapparater för att nämna några. Dessa får absolut inte störas eller råka ut för felaktiga uppdateringar under den dagliga driften, därför har vi också denna version av Windows 10 där supporten ser annorlunda ut. Men också uppdateringar och uppgraderingar hanteras på ett helt annat sätt.
Här har vi möjlighet att använda oss av Windows 10 Enterprise LTSB som är en separat ISO version som finns tillgänglig för verksamheter med Software Assurance samt tillgång till Enterprise utgåvan av Windows 10.
Värt att notera är att denna version av Windows inte kommer med Microsoft Edge samt Windows Store.
Supporten ser ut enligt följande som är viktig att veta för denna version av Windows.
• 5 år mainstream support
• 5 år utökad support
• Efter 10 år är den installerade versionen inte längre supporterad
• Inplace-Upgrade av LTSB är supporterad
• Kommer bara att få tillgång till kritiska säkerhetsuppdateringar
• Inga feature eller andra uppdateringar

Hur kan vi supportera Windows 10 i våran infrastruktur?
För att kunna hantera Windows 10 i våra verksamheter så finns det några olika alternativ. Dels beroende på vart vi befinner oss idag men också om vi vill förändra eller förbättra processer så finns det också nu fler möjligheter att hantera detta för företagen.
Begränsad support och hantering
Configuration Manager 2012R2 SP1
o De två första Windows 10 versionerna är supporterade RTM och 1511
o Nästa version av Windows 10 Redstone kommer ej vara supporterad

Windows Update for Bussiness
Här har små företag och organisationer möjligheten att hantera Uppdateringar via en ny GPO som bestämmer hur och när Windows skall hämta uppdateringar samt vilken cykel dessa skall ingå i, Current Branch eller Current Branch for Bussiness.

GPO

Configuration Manager 1511 eller nyare
• Fullt stöd för alla nuvarande och kommande versioner av Windows 10
• Stöd för Office 365 uppdateringar
• Bättre integration med Microsoft Intune
• Support för Uppgraderingar mellan Windows versioner via SUP

Rekommendationer

Det finns ingen anledning att vänta med att ta steget till Windows 10 och nya Configuration Manager, i det hela så handlar det som så mycket mer än bara en ny Windows version, Windows 10 kommer kontinuerligt att uppdateras och förbättras både med nya funktioner med också säkerheten kommer hela tiden att bli bättre , titta bara på Windows Hello som kan användas tillsammans med ny hårvara för nya sätt att logga in i Windows för att slippa hanteringen av lösenord.
Men vi måste också tänkta steget längre och fundera på den bakomliggande infrastrukturen om vi vill ha stöd för alla nya funktioner som kommer till Windows 10 måste vi också ha system som klarar av att hantera detta. Om vi börjar med Configuration Manager 1511 som också precis som Windows 10 kommer att kontinuerligt att uppdateras i takt med att nya funktioner tillkommer både i Azure, Intune och Windows 10.
Om eran verksamhet har frågar eller funderingar om Windows 10 tveka inte att höra av er till oss!
Väl mött!

Med vänlig hälsning
Johan Lindbergh Competence Area Expert Windows Klient
Johan.Lindbergh@atea.se

Annonser
Okategoriserade

Package Manager for Windows 10 and Windows 8.1

This is a really cool new feature of the new Management framework that comes with Windows 10 and is also available for Windows 8.1 , package manager Linux style for Windows! 🙂 check it out here.

http://www.howtogeek.com/200334/windows-10-includes-a-linux-style-package-manager-named-oneget/

Also, if you want to try Chocolatey more info here.
https://chocolatey.org/

Okategoriserade

Nice to Know – Get rid of all junk before Sysprep and Capture when creating a reference image in MDT

Another really nice blog from Mikael , i always use the resetbase and cleanup when i create reference images in MDT to reduce the WIM file size. Always nice to have a small WIM if you have alot of DPs out there in the enviornment.

The Deployment Bunny

When you create a reference Image it will in most cases it will be updated with patches and some more patches and then some… That will make the image bigger and therefore the deployment of that image will take longer and consume more network resources. That can be corrected by getting rid of superseded patches, junk, temp files and much more. MDT does take care of much using the wimscript.ini during the capture process, but not all, not the old updates among other things.

The Solution

Since MDT is the preferred method to create reference images you can download the script, import it as an application and then run the application just before the Sysprep and Capture step. The Script works for the following versions of Windows:

  • Windows 7 SP1
  • Windows 8
  • Windows 8.1 Update
  • Windows Server 2008 2 SP1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2

However, to make…

View original post 288 fler ord

Okategoriserade

PowerShell is King – Download all VC++ runtimes using a script

Really nice script from Mikael on how to get all the latest C++ Reds for your reference image.

The Deployment Bunny

Yes, it is true, sine I create reference images for customers i always need the VC++ runtimes, and yes i need all of them. Microsoft actually has one page with all the latest versions, well the page points to all the separate downloads, anyway. Since automation is nice and PowerShell is a god workhorse to do the job i used one of my old download engine and modified it slightly.

image

How does it work?

The script reads 2 parameters from the command line, the XML file and the download folder. In the XML file each file has its settings (some of them not used here), basically the URL, name of file, where to store it and things like that. The script does a for each loop until all files has been downloaded, if one file could not be downloaded, just run the script once more and it will download the missing…

View original post 67 fler ord

Deployment, MDT, Okategoriserade, SCCM2012, UEFI

Advanced format disk , and unpatched Images

I ran into this problem a few days ago when i was going to certify new hardware for Windows 7 Ent SP1 x64 and x86. The process went fine when installing the drivers on the machines that used Windows 7 Ent SP1 x64, but when i depoyed the x86 version to the same hardware and the SAME drivers but for x86 i ran into a problem…
Bild

So my first thought was that this has to be driver related and tried to remove drivers from the driver-package and then re-deploy the machine, but i still ran in to the same problem…So after some googling on the problem i found this Technet article describing the problem.http://support.microsoft.com/kb/982018/en-us

I checked the patches installed on the x86 version of the image and suprice suprice there where NONE, so basically this was an RTM release of the media, so what is the fastest way of adding this KB to the image? create a new one ofcourse! ( In MDT always ). So i double checked that the KB982018 was installed before i did the capture and then i deployed the machined again and…BAM!! it works!

The old way of solving this issue was to change the SATA settings in the bios to IDE, but on new hardware that has UEFI firware has this option removed… ( not all but most ). So to solve this issue you need to update the image you are deploying or create a ”Advanced Format Disk” step in the Task Sequence in CM when formating the disk, but if you dont have the KB in the img it´s time anyway to create a new ref img ! 🙂

Happy Deployment!